Bruktmobilgaranti

IBdata 3 mnd begrenset bruktmobilgaranti

Denne garantien er en frivillig leverandørgaranti.

Garantien omfatter deler benyttet for å reparere mobiltelefoner, f.eks. skjerm, LCD og touch modul, som spesifisert på faktura. Garantien kan også som en helhet omfatte levert og spesifisert funksjonalitet i en brukt mobiltelefon kjøpt fra IBdata.

Garantiens varighet er 3 mnd fra fakturadato.

Denne garantien gjelder ikke:

a) Forbruksvarer, som batterier eller beskyttende belegg som er laget slik at de gradvis blir borte, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk.
b) Overfladiske skader, inkludert, men ikke begrenset til, riper, hakk, med mindre feilen oppstår som følge av mangler ved materialer eller håndverk.
c) Skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker.
d) Skade som skyldes at Apple-produktet ikke er brukt i henhold til brukerhåndboken, de tekniske spesifikasjonene eller andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet.

%d bloggere liker dette: