hverken eller verken

I omtrent femti år var verken riktig stavemåte, mens hverken var skjøvet ut i kulda. Ettersom brukerne selv aldri ble skikkelig overbevist, ble imidlertid hverken gjeninnført i det norske språk i det nye årtusenet – like riktig som verken, bare penere.

Så lenge folk bruker hvor, hvis og hvem uten å bli forvirret, er det nok heller ikke for mye forlangt at de bør klare å lese og skrive hverken. Verken kan vi spare til de gangene vi må beskrive væsken som siver ut av betente sår.

Hard reset Samsung I8910 Omnia HD

  1. Ssamsung i8910 Omnia HDOpen the telephone dialler by pressing the software button on the bottom left of the front screen
  2. Type *#7370#
  3. You’ll be asked if you want to restore all of the original settings and warned that the phone will restart. Choose yes.
  4. Now you’ll be asked to enter the lock code. Enter 00000000 as the code. That’s eight zeros.
  5. Click the OK button and the phone will reset. This takes some time so be patient.
  6. Be aware that the phone memory, the hard drive and any inserted memory cards will all be wiped clean so back up anything you need to keep either to a PC or to a memory card (don’t forget to remove the memory card before the reset).

Bruke favicon.ico

Want to make your web site standout in crowded favorites lists in browsers and address bars? How about displaying your logo next to links to your site.

First, you have to create a logo for your site; a very tiny logo to be specific. The size of the logo should be 16×16 pixels and it should be saved as a Windows icon file (logo.ico for example). If your image editor doesn’t support saving files in Windows icon format, you can use the following online tool: http://www.html-kit.com/favicon/

Pike Perfect

Selger min strøkne, konkurranseflydde Pike Perfekt. Modellen er komplett, ferdig ladet mottagerpakke, med servoer og Graupner Scan-mottager. Leveres med vingetrekk og trekk til kropp samt orginal ballast. Klar til konkurranse!

Vingespenn: 3550 mm, Flyvekt: ca. 2200 g.

Modellen ble sist benyttet under NM F3J på Golsfjellet i 2007. Da ble jeg nr. 3 med modellen.

Eraser Xtreme

Flyklar Eraser Xtreme selges. Modellen er brukt i mange konkurranser, uten at den bærer preg av dette. Vingespenn: 3100 mm, flyklar vekt: ca. 1960 g, profil: MH-32.

Modellen er i toppform, komplett med servoer, DS-mottager og batteri. Flyklar. «Håndtaket» rundt kroppen kom på etter en litt hard landing i høyt gress, på en god dag når undertegnede flere ganger håndkastet modellen opp i termikk!

Det sitter Graupner DS 368-servoer i kroppen og sannsynligvis «noen blå/små» i vingen. Det følger med med hjemmesydde vingeposer til modellen.