Om

Inge Balswick
Inge Balswick

IBdata – Inge Balswick har siden etableringen 14. april 2003 og frem til januar 2016, vært et rent hobbyforetak. Her har det ikke vært noen organisert virksomhet. Opp gjennom årene har jeg assistert gode naboer med litt hjelp og støtte ved behov. Ellers driftes domenene http://ibdata.no/ og http://balswick.no/ der familien Balswick har et lite spleiselag for å dekke de årlige kostnadene, ved bla. eget e-post opplegg, en hjemmeside og et par blogger.

WordPressEllers har jeg tatt i bruk WordPress for utvikling og ajourhold av web-sider. Dersom du ønsker deg et raskt og effektivt oppsett av egne hjemmesider, som du selv enkelt kan vedlikeholde videre – ta kontakt!

I januar 2016 ble det besluttet at IBdata – Inge Balswick skulle forsøke forsøke seg i markedet «Reparasjon av iPhone mobiltelefoner«. Etter møysommelig arbeid i Q1 – Q2 2016, var det opparbeidet et såpass godt rykte lokalt i Harstad, at omsetningen skjøt fart etter sommerferien. Dette resulterte i at IBdata – Inge Balswick ble MVA-registrert 16. september 2016. I denne forbindelse kom Hanne Kristensen Balswick inn som styreleder i selskapet. Hvordan den videre historien blir vil bare tiden vise.

Reparasjoner utføres på kort tid, profesjonelt og med vekt på kvalitet.

Innehaver, økonomisjef, tekniker, selger og daglig leder – Inge Balswick, jobber på full tid som Senioringeniør i Cyberforsvaret avdeling Nord.